นักวิทยาศาสตร์ คืออะไร?

Untitled 1dsafsdfee - นักวิทยาศาสตร์ คืออะไร?

นักวิทยาศาสตร์ คืออะไร?

นักวิทยาศาสตร์คือมืออาชีพที่ดำเนินการและรวบรวมการวิจัยเพื่อความรู้เพิ่มเติมในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์อาจตั้งสมมติฐาน ทดสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สถิติและข้อมูล และกำหนดข้อสรุปตามหลักฐาน มีนักวิทยาศาสตร์หลายประเภท และเกือบทุกอุตสาหกรรมต้องการความรู้และการวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้