ระนาดขวดนม Milk Bottle Xylophone

ระนาดขวดนม Milk Bottle Xylophone

ระนาดขวดนม

ไม่มีสำหรับการทดลองเสียง!

1.จัดเรียงขวดโหลหรือขวดโหลแก้วขนาดเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีฝาปิดเรียงกันเป็นแถว โถแต่ละขวดจะมีเสียงเป็นอย่างไรเมื่อคุณใช้ช้อนแตะมัน? ทำนาย แล้วแตะแต่ละขวด บันทึกข้อสังเกตของคุณ

2.ถัดไป ใส่น้ำในแต่ละขวด เทน้ำ 1⁄4 ถ้วย (60 มล.) ลงในขวดแรก เติมน้ำ 1/2 ถ้วย (120 มล.) ลงในขวดที่สอง เพิ่มทีละ 1⁄4 ถ้วย โดยเติมน้ำ 3⁄4 ถ้วย (180 มล.) ลงในโถที่สาม, น้ำ 1 ถ้วย (240 มล.) ลงในโถที่สี่, น้ำ 11⁄4 ถ้วย (300 มล.) ลงในโถ ขวดที่ห้า และ 11/2 ถ้วย (360 มล.) ถึงกระปุกที่หก ใส่สีผสมอาหารสองสามหยดในแต่ละขวด

3.แต่ละขวดจะมีเสียงเป็นอย่างไร? เสียงจะเหมือนหรือต่างจากตอนที่ภาชนะว่างเปล่าหรือไม่? พวกเขาจะฟังเหมือนหรือแตกต่างจากกัน? บันทึกคำทำนายของคุณ

4.แตะแต่ละขวดด้วยช้อนโลหะ เขียนข้อสังเกตของคุณเกี่ยวกับระดับเสียงของขวดโหล (เสียงสูงหรือต่ำ) ลงในสมุดบันทึกของคุณ

ระนาดขวดนม

คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวไปมาซ้ำแล้วซ้ำอีก ระดับเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่น – จำนวนที่สร้างขึ้นในแต่ละวินาที ระดับเสียงสูงเกิดจากคลื่นเสียงความถี่สูงและส่งเสียงดังเอี้ยได้

เสียงทุ้มต่ำเกิดจากคลื่นเสียงความถี่ต่ำ และให้เสียงที่ทุ้มและหนักแน่น  เมื่อคุณเคาะโถ มันก็สั่น การสั่นสะเทือนเดินทางจากโถสู่น้ำสู่อากาศและในที่สุดก็ถึงหูของคุณ

โถที่มีน้ำมากมีระดับเสียงต่ำ คลื่นเสียงสั่นช้ากว่าเพราะมีน้ำเดินทางผ่านมากกว่า เหยือกที่มีน้ำน้อยมีระดับเสียงที่สูงขึ้น คลื่นเสียงสั่นเร็วขึ้นเพราะมีน้ำเดินทางผ่านน้อยกว่า โถที่ไม่มีน้ำทำให้ระดับเสียงสูงสุดเพราะมีสารเดินทางน้อยที่สุด

นี้เป็นเรื่องราววิทยาสตร์ที่หน้าสนใจ ต่อไปจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องไหน ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้แอดมินขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีคะ…

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านข้อมูลถามเพิ่มเติม แม่เหล็กต้านแรงโน้มถ่วง

ุo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต เว็บตรงไม่มีขั้นต่ำ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o